คลังความรู้ » การบ่มเนื้อโคขุนโพนยางคำ บ.เต่าถ่าน สกลนคร

การบ่มเนื้อโคขุนโพนยางคำ บ.เต่าถ่าน สกลนคร

30 พฤษภาคม 2564
103   0

มาดูวิธีการบ่มเนื้อโคขุนโพนยางคำ บ.เต่าถ่าน สกลนคร กว่าจะเป็นเนื้อโคขุนโพนยางคำที่เรารับประทานมันมีวิธีการบ่มเนื้อและขั้นตอนอีกมากมายนะครับ จากเนื้อหาจะเป็นการแนะนำเรื่องการบ่มเนื้อโคขุนโพนยางคำจาก บริษัท เตาถ่านโคขุนโพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร