รำภูไท 5000 คน

นมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน จังหวัดสกลนคร ปี 2562

รำภูไท 5000 คน ในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน จังหวัดสกลนคร ปี 2562 แบบ 360 องศา ในงานเทศกาลประจำปี จังหวัดสกลนคร งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม #สกลนครไกด ์ #สกลนครน่าเที่ยว #วีดีโอ360องศา #sakonnakhonguide

ยิ่งใหญ่มาก