ขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์เดินแบบผ้าคราม ครามงาม 3 ชิ้น

23 มิ.ย. 2562
2342

ขอเชิญเที่ยวงาน

มหัศจรรย์เดินแบบผ้าคราม ครามงาม 3 ชิ้น วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนผ้าคราม ถนนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร งานตลาดประชารัฐต้องชม ย่านเมืองเก่าสกลนคร  ชมการประกวด ผ้าครามงาม 3 ชิ้น ชมการแสดงของนักศึกษา ชมการเดินแฟชั่นโชว์ ผ้าคราม  และอื่นๆ อีกมากมาย การแสดงสินค้าโอท็อป ของดีเมืองสกลนคร