พิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร

09 พ.ค. 2562
1603

พิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง โดยจังหวัดสกลนคร ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะ (ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง) เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และข้าราชการสำนักงาน เข้าร่วมในพิธีพร้อมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมในพิธี

 

 

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร