ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สกลนคร

06 เม.ย. 2562
1213

ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สกลนคร

จังหวัดสกลนคร จัดประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ณ บริเวณบ่อน้ำ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร อย่างเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ