ค้นหา: ต้นไม้เงิน-ต้นไม้ทอง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร

09 พ.ค. 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง โดยจังหวัดสกลนคร ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะ (ต้นไม