ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในตระกูลชาวนา บิดามารดานับถือศาสนาพุทธ มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ได้เข้าบวชเณรตอนอายุ ๑๕ ปี และสึกออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ ๑๗ ปีเพื่อช่วยงานทางบ้าน ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ฉายาว่า “ภูริทตฺโต” หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต)กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม และได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)พ วัดบรมนิวาส หลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติ “ธุดงคกรรมฐาน” ด้วยองค์ท่านเองตามลำพัง โดยธุดงค์ไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขา ถ้ำ เงื้อมผา ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน บางครั้งท่านก็ธุดงค์ไปยังประเทศพม่า ลาว หลวงพระบางเป็นต้น ซึ่งในระหว่างธุดงค์ไปนั้น ก็มีคณะศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติขององค์ท่านได้ติดตามไปแบบห่างๆด้วย จนต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นได้เจริญงอกงามในธรรม จนกลายเป็นพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญๆในเมืองไทย เป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากมาย

องค์ท่านได้อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาตลอด ๕๗ ปีของการบรรพชา ในช่วงระยะ ๕ ปีที่ย่างเข้าวัยชรา จึงได้พำนักเป็นหลักแหล่ง ณ วัดป่าหนองผือนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งช่วงนั้นท่านได้สั่งสอนอบรมศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก ชื่อเสียงล่ำลือไปทั่วมีประชาชนนับถือทั่วประเทศ จนกระทั่งท่านอาพาธหนักเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ และท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒ : ๒๓ น. และคณะศิษย์ได้ร่วมจัดงานประชุมเพลิงท่าน ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี

กาลานุกรมชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
(พ.ศ. ๒๔๑๓ – พ.ศ. ๒๔๙๒)

เนื่องด้วยพระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐานสมัยที่ความเจริญของบ้านเมืองยังมีไม่มาก ป่าเขายังอุดมสมบูรณ์ องค์ท่านถือเป็นแบบอย่างอันดีของลูกหลานในเรื่องการจรธุดงค์ไปตามป่าเขา ไม่ติดถิ่นที่อยู่อาศัยและไปองค์เดียว ดังนั้น สถานที่ต่างๆที่องค์ท่านธุดงค์ไปพักจำพรรษา จึงต้องอาศัยรวบรวมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้หลายๆองค์ และจากพยานบุคคลและจากตำราหลายๆเล่มที่จดจารึกไว้ ดังนั้นอาจมีความเคลื่อนไปบ้าง แต่เท่าที่มีบันทึกไว้ สามารถรวบรวมมาได้ดังต่อไปนี้

พ.ศ. ๒๔๑๓ กำเนิด ณ บ้านคำบง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๒๘ บวชเป็นสามเณรตอนอายุ ๑๕ ปี ณ วัดบ้านคำบง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๓๖ บวชพระภิกษุ ณ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี และธุดงค์ไปทางลาวกับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
พ.ศ. ๒๔๔๔ กลับมาไทยทางวัดพระธาตุพนม
พ.ศ. ๒๔๔๕ ธุดงค์ไปทางพม่า พระธาตุชเวดากองกับเจ้าคุณเทพมงคลปัญญาจารย์
พ.ศ. ๒๔๔๗ เกิดสุบินนิมิต ณ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๕๕ ธุดงค์แถวถ้ำไผ่ขวาง ถ้ำสาลิกา
พ.ศ. ๒๔๕๗ เรียนพระปริยัติและจำพรรษา ณ วัดสระปทุม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๕๘ จำพรรษา ณ วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๕๙ จำพรรษาที่ภูผากูด อ.คำชะอี จ.นครพนม(ปัจจุบันคือ จ.มุกดาหาร)
พ.ศ. ๒๔๖๐ จำพรรษาที่บ้านดงปอ ห้วยหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๔๖๑ จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
พ.ศ. ๒๔๖๒ จำพรรษาที่บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๔๖๓ จำพรรษาที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
พ.ศ. ๒๔๖๔ จำพรรษาที่บ้านห้วยทราย อ.มุกดาหาร จ.นครพนม(สมัยนั้น)
พ.ศ. ๒๔๖๕ จำพรรษาที่ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พ.ศ. ๒๔๖๖ จำพรรษาที่วัดมหาชัย อ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๔๖๗ จำพรรษาที่บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๔๖๘ จำพรรษาที่ อ.ท่าบ่อ จ.อุดรธานี (วัดอรัญญวาสีในปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๔๖๙ จำพรรษาที่บ้านสามผง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
พ.ศ. ๒๔๗๐ จำพรรษาที่บ้านหนองขอน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๔๗๑ จำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม (หรือวัดสระปทุม) กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๗๒ จำพรรษาถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๓ จำพรรษาที่ดอยจอมแตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๔ จำพรรษาที่บ้านโป่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๕ จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ออกพรรษาแล้ว ออกธุดงค์ไปทาง จ.เชียงราย
พ.ศ. ๒๔๗๗ จำพรรษาที่ป่าเมียง ดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๙ จำพรรษาที่บ้านมูเซอ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
พ.ศ. ๒๔๘๐ จำพรรษาที่พระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
พ.ศ. ๒๔๘๑ พำนักที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๒ จำพรรษาที่บ้านแม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ วัดป่าอาจารย์มั่น) ออกพรรษาแล้ว เจ้าคุณจูม พันธุโล เดินทางมากราบนิมนต์ท่านกลับอีสาน
พ.ศ. ๒๔๘๓ จำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๔๘๔ จำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๔๘๕ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (ปัจจุบัน คือ วัดป่าวิสุทธิธรรม)
พ.ศ. ๒๔๘๖ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (ปัจจุบัน คือ วัดป่านาคนิมิตต์)
พ.ศ. ๒๔๘๗ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (ปัจจุบัน คือ วัดป่าวิสุทธิธรรม)
พ.ศ. ๒๔๘๘ จำพรรษาที่บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (ปัจจุบันคือ วัดป่าภูริทัตตถิราวาท) องค์ท่านจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา ๔ ปี จนถึงปีพ.ศ. ๒๔๙๒ หลังออกพรรษาคณะศิษยานุศิษย์ได้นำท่านไปพำนักที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร และได้มรณภาพลงที่วัดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒.๒๓ น. รวมอายุได้ ๘๐ ปี ๕๘ พรรษา

ขอบคุณข้อมูลจาก :: http://www.luangpumun.dra.go.th

ความแตกต่างระหว่าง MBR และ GPT ต่างกันอย่างไร

ผมคิดว่าหลายคนคงสงสัย ฮาร์ดดิสก์ที่มีโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR กับ GPT ต่างกันอย่างไร และเลือกแบบไหนดีกว่า  บทความต่อไปนี้จะช่วยให้ความสงสัยดังกล่าวกระจ่างขึ้น และจะแนะนำวิธีเปลี่ยนโครงสร้างพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์ จาก MBR ไปเป็น GPT โดยที่ข้อมูลไม่หาย

หลายคนคงเคยเห็นรูปแบบนี้ (ข้างล่าง) เมื่อเชื่อมต่อ Hard Disk หรือ SSD เข้ากับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก

คอมพิวเตอร์แจ้งให้เราเลือกโครงสร้างพาร์ทิชั่น

 • MBR : Master Boot Record
 • GPT : GUID Patition Table

โดยปกติถ้าคอมพิวเตอร์เลือกอะไรมาให้ ก็เลือกตามนั้น (เลือกตามรูปแบบโครงสร้างฮาร์ดดิสก์ที่วินโดวส์ติดตั้งอยู่ในเครื่องนั้นๆ) แต่เราควรศึกษาความแตกต่างโครงสร้างการแบ่งพาร์ทิชั่นทั้งสองนี้ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง MBR และ GPT

1. จุดกำเนิดของโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR และ GPT
 • MBR : ถือกำเนิดพร้อมกับ IBM PC DOS 2.0 เมื่อปี ค.ส. 1983 ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระบบ Windows, Mac และ Linux
 • GPT : ได้รับการพัฒนาโดย Intel ในปี ค.ศ. 1990 พร้อมกับ Boot Mode แบบ UEFI ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
2. ขนาดพาร์ทิชั่นสำหรับโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR และ GPT
 • MBR : รองรับขนาดของพาร์ทิชั่นไม่เกิน 2TB
 • GPT : รองรับขนาดพาร์ทิชั่นไม่จำกัด
3. จำนวน Primary Partition สุงสุดสำหรับโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR และ GPT
 • MBR : รองรับการสร้าง Primary Partition ได้สูงสุด 4 Partition ถ้าต้องการพาร์ทิชั่นมากว่านี้ ต้องสร้าง Extended Partition ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้าง Logical Drive (บน Extended Partion) ได้แบบไม่จำกัดจำนวน  แต่ไม่สามารถ Set Active ให้ Logical Drive ได้
 • GPT : รองรับการสร้าง Primary Partition ได้สูงสุด 128 Partition
4. Windows ที่รองรับโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR และ GPT
 • MBR : รองรับการติดตั้งวินโดวส์ทุกเวอร์ชั่น ที่เซ็ต Boot Mode เป็นแบบ Lagacy
 • GPT : รองรับการติดตั้งวินโดวส์ 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2012, 2016, 2019 64bit ที่เซ็ต Boot Mode เป็นแบบ UEFI
 • Windows XP 32bit ไม่รองรับการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์แบบ GPT และไม่รองรับฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลลูกอื่นที่เป็น GPT
 • Windows XP 64bit ไม่รองรับการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์แบบ GPT แต่รองรับฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลลูกอื่นที่เป็น GPT
 • Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 32bit ไม่รองรับการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์แบบ GPT แต่รองรับฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลลูกอื่นที่เป็น GPT
 • Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 64bit รองรับการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์แบบ GPT และรองรับฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลลูกอื่นที่เป็น GPT (ต้องตั้งค่า Boot Mode เป็น UEFI)
5. การตั้งค่า Boot Mode สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่มีโครงสร้างพาร์ทิชั่นแบบ MBR และ GPT
 • MBR : รองรับการตั้งค่า Boot Mode แบบ Lagacy  ( Lagacy จับคู่กับ MBR)
 • GPT : รองรับการตั้งค่า Boot Mode แบบ UEFI ( UEFI จับคู่กับ GPT)
6. เลือกใช้งานแบบไหนไดี MBR หรือ GPT
 • อยากใช้ Windows 32bit เลือก MBR
 • อยากใช้ฮาร์ดิสก์ขนาดใหญ่กว่า 2TB เลือก GPT
 • อยากได้ Primary Partition มากกว่า 4 เลือก GPT
 • อยากได้ความปลอดภัยสูงกว่า เลือก GPT
 • ถ้าในไบออสสามารถเซ็ต Boot Mode ได้ทั้งสองแบบ ให้เลือก GPT

วิธีเปลี่ยน MBR เป็น GPT หรือ GPT เป็น MBR

1. วิธีเช็คว่าฮาร์ดิสก์เป็นแบบ MBR หรือ GPT
 • ใช้ยูทิลิตี้ Disk Management ของวินโดวส์
  1. คลิ๊กขวาที่ This PC → Manage → Disk Management
  2. คลิ๊กขวาที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการเช็ค (ตรง Disk0, Disk1 เป็นต้น ไม่ใช่ที่พาร์ทิชั่น) แล้วเลือก Properties
  3. เลือกแท็ป Volumes แล้วดูที่บรรทัด Partition style
 • ใช้โปรแกรมอื่น ๆ ผมแนะนำโปรแกรม minitool partition wizard
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก www.minitool.com แล้วติดตั้งตามปกติ
  2. เปิดโปรแกรม minitool partition wizard
  3. ที่ Disk0, Disk1 เป็นต้น จะแสดงข้อมูลว่า Disk ดังกล่าวเป็น MBR หรือ GPT

2. เปลี่ยนด้วยคำสั่งโปรแกรม minitool partition wizard ทำได้เฉพาะฮาร์ดิสก์ที่เป็น DATAเราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์ที่แบ่งพาร์ทิชั่นแล้ว จาก MBR เป็น GPT หรือ จาก GPT เป็น MBR โดยที่ข้อมูลยังคงอยู่เหมือนเดิม (ข้อมูลไม่หาย) ด้วยโปรแกรม Minitool Partition Wizard

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก www.minitool.com แล้วติดตั้งตามปกติ
2. เปิดโปรแกรม minitool partition wizard
3. คลิ๊กขวาที่ Disk0, Disk1 เป็นต้น (ที่ต้องการ) แล้วเลือก Convert MBR Disk to GPT Disk (หรือ Convert GPT Disk to MBR Disk)
3. คลิ๊ก Apply
4. โปรแกรมแจ้งเตือนให้ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ แล้วคลิ๊ก OK
5. Disk ที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนเป็น GPT หรือ MBR ตามที่เราต้องการ และข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิม

 • ใช้คำสั่งใน Disk Management เพื่อเปลี่ยน (Convert) จาก MBR เป็น GPT หรือจาก GPT เป็น MBR ได้  แต่ต้องเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ยังไม่ได้แบ่งพาร์ทิชั่น  ถ้าฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวถูกแบ่งพาร์ทิชั่นแล้ว คำสั่ง Convert to GPT Disk จะเป็นจาง ๆ ไม่สามารถเรียกใช้งานได้
 • สามารถใช้คำสั่งใน Diskpart เปลี่ยนได้ แต่ข้อมูลหาย ต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อน
 • แม้โปรแกรม Minitool partition wizard จะสามารถเปลียนจาก MBR เป็น GPT หรือ จาก GPT เป็น MBR ได้โดยที่ข้อมูลไม่หาย แต่ห้ามทำกับ Disk ที่เป็นที่ติดตั้งวินโดวส์เด็ดขาด  เพราะจะทำให้วินโดวส์ไม่สามารถบูทได้

กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ปี 2563

สาเหตุแห่งการทำปราสาทผึ้ง

     ปรากฏในหนังสือธรรมบท ภาค ๖ เรื่องยมกปาฏิหาริย์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาปีที่ ๗ บนสวรรค์ดาวดึงส์ ชั้นทับที่บัณฑ์กัมพลสีลาอาสน์ ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระมารดา ดวงตาเห็นธรรม ครั้นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ดือน 9ง ซึ่งเป็นวัน มหาปวารณาออกพรรษาพระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลง สู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์ จึงเนรมิตบันได  3 ชนิด คือ

1.บันไดทองคำอยู่เบื้องขวา

2.บันไดงินอยู่เบื้องซ้าย

3. บันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลาง

ครั้นแล้ง พระพุทธจ้าก็เสด็จลงทางบันไแก้วมณีตรงกลาง ท้าวมหาพรหมกั้นเศวตฉัตรท้าวสุยาม ถือพัดวาลวีชนีพวกทวดาลงทาง บันไดทองคำ เบื้องขวามีนักฟ้อน นักดนตรีติดตามพวกมหาพรหม ลงทางบันไดเบื้องซ้าย มีมาตุลีเทพบุต ถือดอกไม้ของหอมติดตาม ครั้นเสด็จถึงประตูเมืองกัสสะนคร ประทับพระบาท เบื้องขวาก่อนและเรียกสถานที่นี้ว่า อจลเจตียสถานสืบมา ประทับทรงดูรอบทิศอีกเป็นครั้งที่ ๒ พวกเทวดา มนุษย์ นาค ครุฑ สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่ง จึงเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามใคร่อยากไปอยู่จึรู้ชัดว่ การที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมทำบุญใส่บาตรสร้างปราสาท กองบุญขึ้นในเมืองมนุษย์เสียก่อน จึงจะไปได้ จากนั้นมาจึงพากันคิด สร้างสรรค์ทำปราสาท ให้มีรูปลักษณะคล้ายปราสทวิมานบนสวรรค์ทรงจตุรมุข มีเสำ มีห้อง มีหน้าพรหม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์บันได มียอด มีมณฑป ลวดลายวิจิตรสวยงามตามยุคตามสมัยต่อกันมา

กำหนดการต่างๆ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร

 

แผนที่/สถานที่ตั้ง

สามารถแสกน QRCODE เพื่อดูสถานที่ตั้ง หรือนำทางด้วยระบบนำทาง Google Maps