ขอเชิญผู้สูงวัยและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเก๋ายกก๋วนชวนกันเที่ยว

23 ก.ค. 2562
1652

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้สูงวัยและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเก๋ายกก๋วนชวนกันเที่ยว ณ บ้านแป้น บ้านหนองผือ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ภายในโครงการท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ผ่านกิจกรรม

  1. ผ้อมผ้าครามตามวิถีชุมชน
  2. ทำเส้นขนมจีนดั้งเดิม
  3. DIY โมบายจากเปลือกหอยธรรมชาติ
  4. รับประธานอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

รับจำนวนจำกัด 30 คน ค่าลงทะเบียน 500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

– อ.ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ 0930968877

– อ.จิราภรณ์ จำปาจันทร์ 0918626470

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.snru.ac.th/topics/4568