พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2562

17 ก.ย. 2562
2768

พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
“ชิงญยพระรานสมด็พระกนิษธิรกเจ้ครม สมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ
สยามบรมรชกุมรี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๒
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ขบวนนำ พบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ ขบวนชุดการแสดงทุกชุดเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวบวนเริ่มจากสี่แยกถนนสกลนคร-นาแก ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
-การแสดงดนตรีพื้นมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธีปิดงานฯ บริเวณถนนสุขเกษมระหว่างสี่แยกถนสกลนคระนาแก ถึงสามแยกธนาคารกรุงศรือยุธยา
-ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิรชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกมารี เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นขบวน บริเวณสี่แยกถนน
-อัญเชิญถ้วยพระรารหานสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ลงประดิฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมือง
-นายกเทศมนตรีนครสกลนครมอบโล่เกียรดิคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
-ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (งดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
-ประธานในพิธีปิดกรวยดอกไม้ รูปเทียนแพ และปล่อยชบวนแห่ปราสาพผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง เคลื่อนไปตามส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-พิธีถวายปราสาหผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-พิธีมอบรางวักาประกวดกิจกรรมต่างๆ ณ เวที่กลางบริเวณสนามมิ่งเมือง
(เพื่อความสะดวกในการข้าร่วมงาน กรุณานำบัตรเชิญนี้มาต้วย)