ตรวจเช็คอาการต่อไปนี้ เป็นข้อบ่งชี้ว่าติด covid-2019 หรือไม่?

16 มี.ค. 2563
1427

ตรวจเช็คอาการต่อไปนี้ เป็นข้อบ่งชี้ว่าติด covid-19 หรือไม่เช็คอาการได้ง่ายๆ ร่วมกันอย่าให้เชื้อแพร่กระกาย

cr. งานประชาสัมพันธ์ สสจ. สกลนคร