News!! » ประกาศปิดพญาเต่างอย !!

ประกาศปิดพญาเต่างอย !!

22 มีนาคม 2563
625   0

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและคณะกรรมการบริหารพญาเต่างอย ให้ปิดพญาเต่างอย งดการเดินทางสักการะบูชาพญาเต่างอยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย